Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΩΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Προβλήματα
Αιτίες
Άγονα αυγά
-Σφάλματα κατά τη σύζευξη των πτηνών
-Μεγάλης ηλικίας αρσενικά
-Εσφαλμένη αναλογία αρσ/θυλ
-Αυγά αποθηκευμένα για πολύ χρόνο
-Σφάλματα στη διατροφή των γεννητόρων
-Υπέρβαρα αρσενικά
-Νοσήματα
Πρώιμη εμβρυϊκή θνησιμότητα
-Σφάλματα στη διαδικασία συλλογής, διακίνησης, καπνισμού και αναστροφής των αυγών
-Έλλειψη βιταμινών στην τροφή
-Νοσήματα
-Εσφαλμένη θερμοκρασία κατά την επώαση
Όψιμη εμβρυϊκή θνησιμότητα
-Εσφαλμένη θερμοκρασία κατά την εκκόλαψη
-Ανεπαρκής αερισμός
-Ανεπαρκής αναστροφή αυγών
-Σφάλματα διατροφής
-Νοσήματα
Αδυναμία εξόδου νεοσσών κατά την εκκόλαψη
-Εσφαλμένη θερμοκρασία κατά την εκκόλαψη
-Πολύ χαμηλή σχετική υγρασία
Πολύ πρώιμη εκκόλαψη
-Πολύ υψηλή θερμοκρασία
Όψιμη εκκόλαψη (καθυστέρηση εκκόλαψης)
-Πολύ χαμηλή θερμοκρασία
Έλλειψη συγχρονισμού (ανομοιογένεια) στο χρόνο εκκόλαψης
-Αυγά αποθηκευμένα για πολύ χρόνο
-Ακανόνιστη κατανομή θερμότητας στον επωαστικό ή εκκολαπτικό θάλαμο
-Τοποθέτηση διαφορετικών αυγών από άποψη νωπότητας ή βάρους

1 σχόλιο: