Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

ΣΕΞΑΡΙΣΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ

         Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι σεξαρίσματος. Οι πιο συνηθισμένες είναι:
       
         1.   Η ιαπωνική μέθοδος ή μέθοδος της αναστροφής της αμάρας. Είναι η πιο συνηθισμένη και στηρίζεται στην εξέταση των γεννητικών οργάνων με τη βοήθεια ισχυρού λαμπτήρα 200 - 250 Watt. Το γεννητικό όργανο των νεοσσών είναι πολύ μικροσκοπικό. Των θηλυκών ή δεν διακρίνεται (15% των περιπτώσεων) ή είναι ένα πολύ μικρό έπαρμα. Των αρσενικών είναι ένα κυστίδιο, με μορφή σταγόνας, που διακρίνεται αρκετά καλά. 

 2.   Με βάση το διαφορετικό χρωματισμό του φτερώματος των αρσενικών και θηλυκών νεοσσών.
         3.   Ανάλογα με τη διαφορετική ανάπτυξη των φτερών (πρωτεύοντα - δευτερεύοντα και καλυπτήρια) των φτερούγων στους αρσενικούς και θηλυκούς νεοσσούς.

         Διαχωρισμός νεοσσών μιας ημέρας κατά φύλο, με βάση τη σχέση στο μήκος ανάμεσα στα πρωτεύοντα και στα καλυπτήρια φτερά της φτερούγας τους. Α. Θηλυκοί νεοσσοί: Τα πρωτεύοντα φτερά (α), έχουν μεγαλύτερο μήκος από τα καλυπτήρια (β) Β. Αρσενικοί νεοσσοί: Τα πρωτεύοντα φτερά έχουν το ίδιο (2) ή μικρότερο μήκος (1) από τα καλυπτήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου